Nauka i religia

Dwa różne podejścia

Nauka i religia to dwa najważniejsze światopoglądy. Są to zjawiska globalne obecne w całej historii ludzkości. Do relacji między nauką a religią można podejść z trzech punktów widzenia: historycznego, epistemologicznego i socjologicznego. Pierwszym pytaniem jest, czy są one kompatybilne czy niekompatybilne.

Jest to dziś paląca kwestia, która budzi duże zainteresowanie w naszym kraju. Pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze udziela się właściwych odpowiedzi. Czy nauka i religia są niekompatybilne i przeciwstawne? Czy Kościół prześladował naukowców? Czy Galileusz zginął na stosie potępionym przez Inkwizycję? Czy papieże potępili teorię ewolucji? Czy większość naukowców to materialiści i ateiści?

Wiele negatywnych stwierdzeń na temat związków pomiędzy nauką i religią jest ciągle powtarzanych, czasami z zaciętą zjadliwością, a niektórzy postrzegają religię jako zły wirus, który przeciwstawia się postępowi nauki. Temat wymaga poważnej i spokojnej refleksji, która zbadałaby związek między nauką i religią jako formami wiedzy i zjawiskami społecznymi oraz to, jak ten związek kształtował się w historii, zwłaszcza w odniesieniu do chrześcijaństwa.

Teoria Darwina i religia

Dwie wizje świata

Nikt nie może dziś wątpić, że nauka i religia to bez wątpienia dwie wielkie wizje świata. Chociaż istnieją inne wizje, jak na przykład artystyczna, to jednak te dwie mają dużo zwolenników siłę, która stawia je jako dwa najważniejsze sposoby patrzenia na świat. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że nauka stara się zrozumieć naturę otaczającego nas materialnego świata, jak do niego doszło, jak go znamy i jakie prawa nim rządzą. Religia natomiast zajmuje się tym, co wykracza poza świat materialny i wprowadza człowieka w kontakt z tym co jest poza nim, z tym, co tajemnicze, z tajemnicą Boga i jego relacją z człowiekiem i wszechświatem.